(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (Đồng Tháp) đang xét thầu gói thầu thi công công trình dân dụng thuộc lĩnh vực giáo dục. Qua xác minh, có một nhà thầu tham dự từng bị chủ đầu tư phạt do trễ hợp đồng thi công công trình giao thông.

Trong hồ sơ mời thầu của đơn vị ông Châu có tiêu chí đánh giá uy tín nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Ông Châu hỏi, vậy, có thể đánh giá nhà thầu nêu trên không đạt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật, trong đó có bao gồm nội dung uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

Yêu cầu về hợp đồng tương tự được nêu tại các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với trường hợp ông Châu hỏi, việc lập hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định trên. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn 
 

Từ khóa: Hợp đồng tương tự , nhà thầu , mời thầu , xét thầu