(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Thanh Tân (tỉnh Cà Mau) hỏi: Quỹ đầu tư phát triển địa phương đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thì có được thành lập ban quản lý dự án giúp việc cho chủ đầu tư không?

Trường hợp được thành lập thì nhân sự của ban quản lý dự án cần có đủ chứng chỉ theo tiêu chuẩn đối với các ban quản lý dự án chuyên trách và có tư cách pháp nhân hiện hành không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 63 Luật Xây dựng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp Nhà nước quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Theo đó, Quỹ đầu tư phát triển địa phương không được thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quỹ đầu tư phát triển địa phương , ban QLDA , chủ đầu tư , dự án xây dựng