(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Đức Tiến (Quảng Nam) hỏi, giá xăng được phân phối cùng giá trên hệ thống cả nước hay các tỉnh có thể niêm yết giá xăng? Ở Quảng Nam, giá xăng cao hơn giá niêm yết 200 đồng/lít hoặc các huyện miền núi của tỉnh thì giá cao hơn 400 đồng/lít. Vậy các tỉnh có tự quyết định được giá xăng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, giá bán xăng dầu trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về giá bán xăng dầu quy định:

"Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu:

a) Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

b) Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều này...".

Căn cứ theo quy định nói trên, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu được tự quy định giá bán lẻ xăng dầu thống nhất trong hệ thống phân phối của mình theo trình tự, thủ tục quy định nhưng không cao hơn giá cơ sở tại các kỳ công bố của cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, liên quan đến giá bán xăng dầu tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối xăng dầu, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC có quy định: "... Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) hợp lý, hợp lệ (được kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập kiểm toán) cao hơn mức quy định trên, thương nhân đầu mối cân đối, xem xét quyết định, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình; đồng thời, được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó để bù đắp chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ phát sinh, nhưng giá bán không vượt quá 2% giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm;...".

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Kinh doanh xăng dầu , thương nhân đầu mối , thương nhân phân phối , giá bán lẻ xăng dầu