(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Mạnh Tiến (TPHCM) hỏi: Tại Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối xăng dầu, vậy thương nhân phân phối có được mua bán xăng dầu của các thương nhân phân phối khác không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu được mua xăng dầu từ nhiều thương nhân đầu mối theo hợp đồng mua bán xăng dầu.

Ngoài ra, để tăng thêm tính cạnh tranh trên thị trường xăng dầu, bên cạnh việc mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu có thể ký hợp đồng mua xăng dầu của thương nhân phân phối khác phù hợp quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kinh doanh xăng dầu , thương nhân phân phối , thương nhân đầu mối