(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần Đại Việt đã được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, với diện tích 26.407m2. Nay, Công ty muốn dành 5.000m2 để xây dựng một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại quốc lộ 1A, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Công ty cổ phần Đại Việt hỏi, để xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Công ty có phải thực hiện công tác quy hoạch theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch không quy định về quy hoạch trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Ngày 8/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT).

Do đó, việc xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do Công ty cổ phần Đại Việt đầu tư (tại Quốc lộ 1A, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT.

Để bảo đảm quy định của pháp luật khi triển khai đầu tư, xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (về sử dụng đất, công trình xây dựng và xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, môi trường, phòng cháy chữa cháy…), đề nghị Công ty cổ phần Đại Việt có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch , trung tâm đăng kiểm , xe cơ giới